COVID 19

I klinikken efterlever både jeg og mine kolleger de retningslinjer, som Sundheds- og Ældreministeriet har givet privatpraktiserende psykologer.

Det betyder:

at du skal bære mundbind i de fælles arealer i klinikken – dvs. fra du kommer ind af den yderste dør og til du er inde i samtalerummet. Hvis du har glemt et mundbind, står der en kasse med mundbind i venteværelset.
Derudover anbefaler jeg:
– at du afspritter dine hænder, når du kommer ind i venteværelset, når du har benyttet toilettet og gerne inden du går ud af klinikken igen. Der står sprit tilgængeligt flere steder i klinikken.
– at du følger de generelle råd: host eller nys i ærmet og holder afstand til de mennesker du møder i klinikken.

Vores venteværelse er så stort, at du nemt vil kunne få en plads og samtidigt holde 3-4 meters afstand til andre ventende. I samtalerummet er samtalestolene placeret, så det er nemt for os at holde min. 3 meters afstand. Derudover har jeg en skærm, som jeg kan sætte imellem os, hvis du føler det vil være mest trygt. Den stol du skal sidde i, er afsprittet efter tidligere besøg og inden du kommer. Det samme gælder bordet foran dig.

Vær opmærksom på, at jeg også tilbyder videokonsultationer, hvis du vil være mest tryg ved dette.

Sidst men ikke mindst, så vær opmærksom på, at der i klinikken kommer enkelte mennesker, som af den ene eller anden grund ikke kan bære mundbind og derfor er fritaget kravet. Årsagerne kan være både psykiske og fysiske og du vil ikke kunne se på dem, hvad årsagen er. Jeg vil gerne opfordre dig til at have tillid til, at hvis du i klinikken møder et menneske uden mundbind, så er der tungtvejende grunde hertil.

Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående så kontakt mig endeligt.