Undersøgelser

Jeg laver psykologiske vurderinger og undersøgelser – herunder også undersøgelser af kognitivt funktionsniveau.

Mit speciale er beskæftigelsesrettede psykologiske undersøgelser, som er en psykologfaglig afdækning og vurdering af de dele af et menneskes psykiske-, personlighedsmæssige og/eller kognitive funktionsniveau, som har betydning for vedkommendes muligheder for uddannelse og/eller arbejde.

Undersøgelsen består altid af et interview, men kan også indebære screening af det psykiske symptomniveau og forskellige psykologiske og kognitive tests. Ikke to undersøgelser er ens – den enkelte undersøgelse planlægges ud fra hvilke specifikke spørgsmål, der ønskes besvaret.

Når jeg laver undersøgelser mødes jeg typisk med den pågældende 3 gange. De to første gange foretages selve undersøgelsen. Den sidste gang mødes vi, så vi sammen kan gennemgå undersøgelsen og dens resultater.

Hvis du er henvist til en psykologisk undersøgelse hos mig, er du altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål og/eller er usikker på hvad formålet er og hvad der skal foregå.

Hvis du er sagsbehandler og ønsker mere information om mine undersøgelser eller ønsker at henvise en borger til mig, er du også velkommen til at tage kontakt.